Hvad med Hjortø?

(ordlyd af mit læserbrev i Fyns Amts Avis onsdag den 4. juni 2008)

Af Flemming Boye, Sølvgade 22, Marstal.

Nu blev den ærøske kommunalbestyrelse enig om at ”gå efter” Skovballe-løsningen og det lyder egentlig OK, synes jeg, idet fokus bør være på en KORT overfart. Svendborg Kommune har tilsyneladende deres helt egen dagsorden, hvor Ærøs udviklingsmuligheder reelt ikke prioriteres, men det ville dog være fint, hvis vores eksistens kunne medføre et statssponsorat af de store veje til de faraoniske byudviklingsplaner omkring Tankefuld (eller måske ”Tankeløs”?)

Fra Ærøskøbing er der 6,5 sømil til Skovballe, 9-10 til Rantzausminde/Ballen (det kan næppe imponere de ¾ del af ærøboerne, som bor i enderne af øen) og endelig er der 13 til Svendborg. Der er imidlertid en løsning mere, som slet ikke har været debatteret i nyere tid, selv om den allerede i 1977 fandt vej til regionplansanalyserne: Man kunne bygge en lavbro/dæmning (a la Siø-dæmningen) over de 1.600-2.200 meter mellem Hjortø og Tåsinge, og fra Hjortøs sydkyst er der 5 sømil over åbent vand til Ærø. Det ville helt sikkert være den dyreste løsning at anlægge, men billigst i drift, da sejldistancen så kun ville være f.eks. ca. ½ af den til Fyn. Vi har i Danmark ikke tradition for at investere i infrastruktur til udkantsområderne i samme omfang som f.eks. Norge, Finland og Færøerne (udland i denne sammenhæng), men skulle det på forhånd fjerne en noget dyrere løsning fra overvejelserne?

Miljømæssigt er denne løsning – ligesom alle andre – sikkert kontroversiel: Lavbroen vil ikke være usynlig og der skal jo også køres lidt på den, men der skal så ikke sejle færger i lavvandede naturområder ved Højesteneløbet eller Skovballe, i det hele taget skal der ikke sejles så langt!

Jeg ved for lidt om denne løsning til at hævde, at den er den bedste, men den fortjener i hvert fald at blive gennemanalyseret igen, og helst også inddraget i miljøundersøgelser, forprojekter og prisoverslag.

På min hjemmeside www.flemmingboye.dk/hjortoe.htm ligger de nævnte analyser samt lidt kortmateriale.Læserbrevet ovenfor skulle jo passe ind i kravet om maks. 2.000 anslag, så mange af pointerne kunne ikke udredes detaljeret i avisen, men jeg vil nedenfor forklare mig lidt nærmere (under opbygning).

Tilbage til mit Hjortø-løsning-hovedside

Med Venlig Hilsen

Flemming Boye

E-mail adresse: flemmingboye@mail.dk 

Send mig dine kommentarer pr. e-mail 

 

OPDATERET 2008-06-04    22:55

TAK FOR BESØGET!