VELKOMMEN TIL MIN HJORTØ-LØSNING INFO-SIDE

Mit læserbrev i Fyns Amts Avis onsdag den 4. juni 2008 kræver vist lidt uddybning, så den tager jeg hul på her:

Klik HER for at se læserbrevet.

Hvor langt er der til de forskellige "fremskudte" havne:

Ærøskøbing - Hjortø  Ærøskøbing - Skovballe  Ærøskøbing - Lehnskov (Rantzausminde 1)  Ærøskøbing - Ballen (Rantzausminde 2) 
Ca. 5 sømil  Ca. 6,7 sømil  Ca. 9 sømil  Ca. 10 sømil 
Her er der åbent (dybt) vand hele vejen og fartpotentialet i fremtidens færger kan udnyttes  Der er lavt vand et langt stykke NV for Egholm (man kan faktisk ane det på kortet), hvorfor det præcise længde er lidt usikker. Nærmest Skovballe sejles i lavt vand og evt. gravede render i ca. 2 sømil  Højesteneløbet er en begrænsning (især hvis fremtidens færger bliver hurtigere) Højesteneløbet er en begrænsning (især hvis fremtidens færger bliver hurtigere)

Sejldistancen Ærøskøbing-Svendborg er ca. 13 sømil, så den forbigår vi i tavshed....

 

Fyns Amt offentligjorde i regionplanspublikationen "Alternative Skitser 1977" et sammendrag af en større analyse af trafikløsninger til Ærø, hvor man både kiggede på modificerede færgeløsninger, "fremskudte havne" og deciderede faste forbindelser. Materialet er der godt 30 år gammelt, men de grundlæggende problemer og overvejelser har ændret sig overraskende lidt, "blot" er pengebeløbene naturligvis steget meget omend det indbyrdes forhold imellem beløbene nok egentlig er ret konstant frem til idag. Analysen er stadig interessant læsning !

Her ser du de relevante sider, som du kan klikke på for at se dem i stor og læsbar udgave:

Jeg har planer om at kommentere 1977-analysen, for der er mange forhold, som indbyder til en kommentar eller uddybning. Det bliver dog først på en lidt senere udgave af denne webside....

Opmålingerne øverst er lavet vha. programmet Google Earth, men med et søkort indenfor rækkevidde.

Du kan selv hente dette underholdende og gratis fotokortprogram, og så på egen hånd studere lokaliteterne:

Google Earth hjemmeside

En anden spændende kortside er Grundkort Fyn, hvor du kan se detaljer om ejendomme samt adskillige generationer luftfotos 1954-2007:

www.grundkortfyn.dk

Selvfølgelig er den korte og forhindringsfrie sejldistance ikke det eneste væsentlige, så her følger lidt indledende vejopmålinger på fastlandsiden. Der er målt til Svendborg Nord, fordi jeg meste kiggede på bilende trafik, som skal videre end Svendborg, det forandrer dog næppe billedet radikalt selv om slutdestinationen er Svendborg:

Hjortø -

Svendborg Nord 

Skovballe -

Svendborg Nord 

Lehnskov -

Svendborg Nord 

17-18 km. 

 

14 - 15 km. 

 

7 - 8 km. 

 
     

 

I forbindelse med Hjortø-løsningen er der den ekstra detalje, at den også afgørende vil påvirke trafikløsningen for fire andre ikke-brofaste øer: Hjortø (kræver næppe forklaring), Drejø (1,5 sømil fra en eventuel fremtidig Hjortø-færgehavn), Birkholm (2,4 sømil) samt endelig Skarø (hvor implikationerne kan være mere komplekse).

Med Venlig Hilsen

Flemming Boye

E-mail adresse: flemmingboye@mail.dk 

Send mig dine kommentarer pr. e-mail 

 

OPDATERET 2008-06-04    22:30

TAK FOR BESØGET!